Kırsal Kalkınma Altyapı Yatırımları Kapsamında % 50 Hibeli 5 Milyon 179 Bin Lira Tutarında Arıcılık Proje Sözleşmeleri İmzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerin,” Hibe Sözleşmesi İmza Programı” İl Orman ve Tarım Müdürü Ergün DEMİRHAN, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl, l Müdür Yardımcıları, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü ve yatırımcıların katılımı ile Siirt İl Tarım Orman Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi. %50 oranında olan hibe desteğinden yararlanan 6 üreticimizin toplam proje tutarı 5 milyon 179 bin liradır.