Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen seçim takvimi çerçevesinde 26 Nisan günü,  Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilciler ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günüdür.
Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması da 26 Nisan günü sabah saat 08:00 itibarıyla başlayacak.
27 Nisan 2023 Perşembe günü ise gümrük kapılarında oy verme ve yurtdışında oy verme işlemine başlanacak.
Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi de 27 Nisan günü gerçekleştirilecek. Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetler de 27 Nisan günü son bulacak.