Eğitim-Bir-Sen ve Eğitim-İş'e üye öğretmenler, Kurtalan ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda toplandı.

"Kınama mesajı değil şiddet yasası istiyoruz" yazılı pankart açan öğretmenler, meslektaşları Oktugan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini kınadı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, burada yaptığı açıklamada, yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çektiklerini ve tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını söyledi.

Seslerine kulak verilmesinde geç kalındığını dile getiren Şeker, "Artık ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur hizmetli, şef şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendika olarak, geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı." dedi.

Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini anlatan Şeker, bununla beraber bir hafta sürecek dilekçe kampanyası da başlattıklarını bildirdi.

Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını ve toplumsal sorun haline geldiğini savunan Şeker, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.
Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir."

Eğitim-İş Kurtalan İlçe Temsilciliği adına açıklama yapan Yusuf Çalış da savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçilerinin okullarda şiddetin hedefi olmaya devam ettiğini söyledi.

Eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek gidiyor olmasının birçok nedeni olduğunu dile getiren Çalış, "okullardaki şiddettin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitime emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddettin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığını acilen harekete geçmeye ve önleme çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanış engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır." dedi.

6A67E7E9 Df98 470D 81Fe 496Ba7F2Caa2I M G 20240510 W A0014I M G 20240510 W A0017