Siirt’in Eruh ilçesinde Tigris Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Mergi Regülatörü ve HES (20,00 MWm-19,40 MWe) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED olumlu raporu verildi.

Mergi Regülatörü ve HES (20,00 MWm-19,40 MWe) projesi hakkında 29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin (Geçici 1. Maddesi kapsamında) 14. Maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiği belirtildi.

Editör: Admin 02