Kızılay, Gençlik ve Kadın teşkilatlanmalarının ardından Engelsiz teşkilatlanmasını da güçlendirmek için Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden Kızılay Engelsiz Başkanlarının katılımıyla ilk koordinasyon kurulu toplantısını engelsiz koordinasyon kurulu Başkanı Yener Tanık başkanlığında yaptı.

Türk Kızılay’ı Yönetim Kurulu Üyesi ve engelsiz koordinasyon kurulu Başkanı Yener Tanık başkanlığında yedi bölgeden seçilen kurul üyelerinin katılımıyla Ankara’da toplantı düzenlendi. Toplantıda engelsiz gönüllülerinin bölgelerle ortak faaliyete projeler yürütecek ve daha etkin sonuçlar sağlanması için koordinasyon sağlandı.  Yeni faaliyetlerin yapılması geliştirilmesi ve desteklenmesi için bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda Türkiye de öncelikle her bölgede olması planlanan engelsiz ikram aracının tanıtımı yapıldı. 

Türk Kızılay’ı yönetim kurulu Üyesi ve engelsiz koordinasyon kurulu Başkanı Yener Tanık, “amacımız engelli kardeşlerimizin Türk Kızılay’ında yapılan faaliyetlerine katılımlarını sağlamak amacımız Kızılay şubelerimizde engelli kardeşlerimizin gönüllülük esaslı çalışmalarını azami ölçüde arttırmaktır” dedi.

Editör: Admin Admin