TPAO, Siirt Kurtalan’daki petrol arama ruhsatı kapsamında açtığı Konakpınar-1 Kuyusu için kamulaştırma istedi.

TPAO, Siirt Kurtalan’daki arama ruhsatı kapsamında açtığı Konakpınar-1 Kuyusu için kamulaştırma yapılması talebiyle MAPEG’e başvurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ilinin Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze Köyünde sahip olduğu, AR/TPO/K/M47-a2, a4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açtığı Konakpınar-1 Kuyusu için Gürgöze Köyünde 35 numaralı parselin 5.867,815m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Gene Müdürlüğüne (MAPEG) başvuruda bulundu. Kamulaştırma yoluyla bahsi geçen araziyi satın almak isteyen TPAO’nun elinde, arazi sahiplerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığını bildiren, Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış acele el koyma kararı bulunuyor.