Siirt'te son yıllarda hızla gelişen tekstil sanayi, bölgede istihdamın artmasına ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlarken, bazı firmaların uyguladığı haksız rekabet nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

Özellikle kurumsal olarak faaliyet gösteren bazı tekstil firmaları, çalışanlarına sosyal haklarını tam anlamıyla sağlayarak personele sigorta yaptırıp en düşük asgari ücreti ödemekte, adil bir çalışma ortamı oluşturarak sektöre örnek teşkil etmektedir.

Ancak maalesef, bazı firmalar ise bu kurumsal yaklaşımı gözetmeyerek hem SGK yükümlülüğünü yerine getirmemekte hem de asgari ücretin altında bir maaş ödemektedir. Bu durum, hem kurumsal çalışan firmaları zor durumda bırakmakta hem de birçok çalışanın haklarının yenmesine yol açmaktadır.

Çalışanların sosyal güvenliği ve adil çalışma koşullarının sağlanması, her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de büyük önem taşımakta ve bu nedenle Siirt'teki yöneticiler ve ilgili kurumlar, denetimlerin artırılması yönünde adımlar atması, haksız rekabetin önlenmesi ve çalışanların haklarının korunması için daha etkin bir denetim sistemi kurulması bekleniyor.

Bölgede faaliyet gösteren kurumsal firmalar, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çalışanlarına adil ve güvenceli bir iş ortamı sunmaktadır. Ancak, haksız rekabetin devam etmesi, sektördeki dengeleri bozmakta ve çalışanların mağduriyetine yol açmaktadır. Bu nedenle Siirt'te faaliyet gösteren tüm tekstil firmalarının iş sağlığı, iş güvenliği ve çalışma koşulları standartlarına uygun olarak faaliyet göstermeleri önem taşımaktadır.

Siirt'teki tekstil sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve çalışanların haklarının korunması için yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve sektör temsilcileri arasında işbirliği sağlanarak denetimlerin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu sayede haksız rekabetin önüne geçilecek, çalışanların hakları korunacak ve bölgenin tekstil sektöründeki büyüme potansiyeli daha da artacaktır.

SİİRT MİLLETVEKİLİ MERVAN GÜL'DEN DESTEK BEKLENİYOR

AK Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün de tekstil firmaları arasındaki haksız rekabetin sona ermesi için çalışma yapması bekleniyor.

Kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan sektörlerden biri olan tekstil sanayisinin daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Gül'ün tekstil sektörünün sağlam temeller üzerinde büyümesi ve kentin imajına zarar veren haksız rekabetin önlenmesi konularına dikkat etmesi bekleniyor.

Sağlam temeller üzerinde gelişme sağlayacak tekstil sektörünün bu sayede sürdürülebilirliğini sağlaması talep ediliyor.

Editör: Admin Admin