2025 - 2027 yıllarını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması Teknik Komite Toplantısı Teknik komite üyelerinin katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

14 Eylül 2023 tarih ve 32309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Üretimin Planlaması Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Siirt ili bitkisel üretim planlaması rehberi değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu. Siirt'in bitkisel üretimi hakkındaki mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve 2025-2027 yılları arasındaki 3 yıllık hedefler görüşülerek Tarımsal üretim planlaması karara bağlandı. İl Müdürü Ergün Demirhan başkanlığında yapılan tarımsal üretim teknik komite toplantısına Siirt Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dekan Yardımcıları, Akademisyenler, Siirt Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüğü idarecileri ile teknik personelleri, Dsi Müdürü ve Tarımsal STK başkanları katıldı.