Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği ve MEB Şûrası ile ilgili açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan Milli Eğitim şûrası Yönetmeliği'nin kaldırıldığı ve MEB Şura’sının artık toplanmayacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira 10 Aralık 2022 tarih ve 32039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nin 6 ve 16'nci maddeleri kapsamanda hazırlanan "Milli Eğitim Şurası Yönergesi", Mart 2024 tarih ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır. Böylece Millî Eğitim Şurası ile ilgili çalışmalar, Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütülecektir. Dolayısıyla mülga duruma düşen Millî Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır. 1921 yılında Maarif Kongresi adı altında Anadolu'nun işgal altında olmayan bölgelerinden heyetlerin katılımıyla başlayan, eğitimle alakalı meselelerin ilgili taraflarca görüşülmesi hususu yıllar içinde şura toplantılarına dönüşmüştür. Bugüne kadar Türk milli eğitim sisteminin tarihinde ve gelişiminde önemli roller alan 20 Milli Eğitim Şura’sı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızın ilgili birimlerince 21. Milli Eğitim Şura’sının düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelinmiş; "dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zekā, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık" gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumdadır. Bakanlığımızın bilimsel danışma kurulu olan şûra, evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir Türk milli eğitim sistemini geliştirmek amacına katkı sağlamak ve niteliği yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik etmeye ve tavsiye kararları almak üzere toplanmaya devam edecektir.

Editör: Admin 02