Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar Beldesinde Baştepe-2, Baştepe-3, Baştepe-4 petrol arama sondajı projesi “ÇED gerekli değildir” kararı açıklandı
Siirt İli, Kurtalan İlçesi Kayabağlar Beldesi Mevkiinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılması planlanan “Baştepe-2, Baştepe-3, Baştepe-4 petrol arama sondajı” Projesine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulan Proje Tanıtım Dosyası için 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
 

Editör: Admin 02