Işık Plastik tarafından yapılması planlanan Işık Kurtalan GES projesi ile ilgili ÇED olumlu Raporu verildi. Siirt İli Kurtalan İlçesi Oyacık Köyü DeştasorMevkii (Ada No: 125 Parsel No:2) sınırları içerisinde Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Işık Kurtalan GES (12,039 MWm/12,039 MWp/10,0 MWe -15,26 Ha) projesi hakkında 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı ResmîGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin (Geçici 1. Maddesi kapsamında) 14. Maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Editör: Admin 02