Bu proje, gençlerin 21. yüzyıl becerileri ile donatılmasını amaçlayan bir girişimdir. Günümüzde hızla değişen dünya şartlarına uyum sağlamalarını ve kendi geleceklerini planlamalarını desteklemek için gençlere problem çözme, işbirlikçi çalışma, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurma, yaratıcılık, girişimcilik, liderlik ve teknoloji kullanma gibi beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Projede, geleneksel eğitim sistemlerinin sınav ve test odaklı yapısının aşılarak gençlerin kendini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle dezavantajlı gençlerin alternatif eğitim olanaklarına erişimlerinin artırılması ve girişimcilik ile yaratıcılık eğitimi almaları için çaba harcanmaktadır. Avrupa Birliği’nin bu bağlamdaki stratejik çerçevesi ve Horizon 2020 belgesinde vurgulanan gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi gerekliliği, projenin temel dayanaklarından biridir. Proje kapsamında, ülkemizde ve proje ortaklarının bulunduğu ülkelerde gençlere yönelik girişimcilik ve yeni teknolojiler odaklı eğitimin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Cedid Derneği liderliğinde yürütülen projenin temel hedefleri şunlardır;

Gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası faaliyetlerle yaratıcılıklarını artırmaları. Katılımcıların AB’nin farklı kültürlerini ve dillerini deneyimleyerek uluslararası hareketlilik kazanmaları. Kurumların uluslararası projelere katılımıyla çalışanların bilgi ve tecrübelerini artırarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

Katılımcılara Web 2.0 “ Canva, Menti, Kahoot, Quizizz, Slido, Padlet, Popplet, Mindmeister and Storyjumper:

“araçlarını kullanarak teknolojik beceriler kazandırılması.

Sosyal medyanın etkin kullanımı ve olası tehlikelere karşı farkındalık yaratılması.

Katılımcıların Youthpass 8 temel yeterliğini kazanmaları:

Anadilde iletişim

Yabancı dilde iletişim

Matematiksel ve temel bilimsel, teknolojik yeterlilik

Dijital / Sayısal yeterlilik

Öğrenmeyi öğrenmek

Sosyal yeterlilik

Girişimcilik eğitimi

Sosyal Medya Okuryazarlığı

Kültürel farkındalık ve ifade edebilme yeteneği

Bu proje, gençlerin sadece akademik değil aynı zamanda sosyal ve pratik becerilerle de donatılarak kendilerini

gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.