Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi, "protokole uymayan" Siirt Üniversitesine tepki açıklaması yaptı.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Siirt Üniversitesi üyelerimizi mağdur etmiştir. Siirt’in en büyük sivil toplum kuruluşu olan sendikamız Eğitim Bir-Sen ile Siirt üniversitesi arasında 06.01.2022 tarihinde bir eğitim ve işbirliği anlaşması imzalamıştık. Bu işbirliği anlaşması ile üyelerimize yönelik lisansüstü eğitiminde % 15’lik bir harç indirimi uygulanmaktaydı. Bu anlaşmayı yapmak için yaklaşık olarak altı aylık bir uğraşma ve bekleme süresi gerekti. Konuyla ilgili olarak sendikamızın Türkiye’nin diğer üniversitelerinde yapmış olduğu indirim anlaşmalarını da istediklerinde örnek olarak gösterdik. Hatta konuyla ilgili olarak Siirt Üniversitesinin hukuk birimi incelemede bulundu ve bir sıkıntı görmedi. Sonrasında hazırladığımız mevcut protokolümüzü başka sendikalar için de genişleterek kabul ettiler. Bu işbirliği protokolüne göre indirimler ikinci dönem kayıtlarının başında toplu olarak yapılmaktaydı. Bu hafta işbirliği protokolü yürürlükteyken indirimli olarak bir dönem kayıt yapıp eğitim almış üyelerimize ikinci dönem kayıtlarında yapılması gereken indirimi yapmayacaklarını sözlü olarak Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü üzerinden söylemişlerdir. Bu duyumlar üzerine halen yürürlükte olan Rektörlük ile yapılan işbirliği protokolüne göre işlem tesis edilmesi gerektiği hususunda girişimde bulunduk. Elbette sözleşme Rektörlük tarafından tek taraflı feshedilebilirdi ama ortada bir feshedilme durumu yoktu. Mevcut kayıtlı öğrenciler bir fesih durumunda hukuken bu durumdan etkilenmemeliydi ama keyfi bir şekilde Sosyal Bilimler Enstitüsü, öğrencileri mağdur ederek bu indirimi uygulamadı. Bu durumda yaptığımız girişimler için de ikinci kayıt döneminin son gününde enstitü müdürü imzasıyla bir yazı yazılarak Rektörün imzaladığı bir yazı feshedilmiştir. Şimdi kamuoyuna şunu soruyoruz:

Enstitü müdürü Rektörden daha büyük müdür?

Enstitü müdürü Rektörün imzaladığı bir protokolü iptal edebilir mi?

Enstitü müdürlüğü sözleşme fesih gerekçesine “hukuk müşavirliğimizin 08.02.2024 tarih  ve 100101 sayılı görüşü” gerekçe gösterilerek mevzuata aykırılıktan üyelerimize indirim yapılmayacak denilmiştir. Şunu da soruyoruz daha tarafımıza herhangi bir resmi yazı ulaşmadan ve dahi bizlere haber vermeden durumu üyelerimize anlatmamıza fırsat vermeden böyle bir uygulama yapılması etik midir? Böyle bir uygulama yapılması hukuki midir?

Daha evvel protokolün hukuka uygunluğu konusunda Siirt Üniversitesi hukuk müşavirliği olumlu görüş bildirmişken ve bu doğrultuda işbirliği yürürlüğe konulmuşken aynı hukuk müşavirliği neden mağduriyetler olacağını bilmesine rağmen bu sefer hukuka aykırılıktan bahsetmiştir? Hukuk mevsime göre farklı şekilde mi tezahür etmektedir?

Mağdur olan üyelerimiz için Rektör Beyi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Üyelerimiz Türkiye’nin değişik üniversitelerinde indirim anlaşmalarından faydalanma yoluna gidebilecekken Siirt Üniversitesinde indirim var diye kayıt olmuşlardır. Eğer kayıt döneminden önce fesih yapılmış olsa bu durumda mağduriyetler gerçekleşmemiş olacaktı. Mevcut durumda mağdur olan üyelerimize gereken hukuk hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.

EĞİTİM-BİR-SEN SİİRT ŞUBESİ