Siirt'in Bağgöze köyü ve Mişar bölgesi için hazırlanan 33 projeden oluşan 2024 Yılı Yerel Yönetimler Seçim Beyannamesi, bölgeyi kalkındırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projelerin çeşitliliği ve kapsamlılığı, bölgenin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor. Bağgöze Köyü muhtar adayları tüm köy muhtarlarına örnek olabilecek bir anlayışa imza attı. Muhtar adayları seçimi kazandıkları takdirde 33 projenin hayata geçirilmesi konusunda taahhütte bulundu. Projelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda 4 kişilik bir ekip denetleme görevi üstlendi. Denetleme ekibi her yıl en az bir rapor hazırlayarak bu projelerin hangi aşamada olduğunu kamuoyuna sunacak. Beyannamede yer alan projelerden bazıları ve öne çıkan detayları şunlardır:

• Melengiç ağaçlarının aşılanarak fıstığa dönüştürülmesi: Bu proje ile hem bölge ekonomisine yılda 100 milyon TL'ye kadar katkı sağlamak hem de ekolojik dengeyi korumak amaçlanıyor. Aşılama ve budama çalışmaları için bölgedeki tarım ve ormancılık uzmanlarından destek alınacak.

• Su sarnıçlarının tamiri ve hayvancılığa kazandırılması:Bu proje ile kuraklıkla mücadele, hayvancılığın geliştirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanımı hedefleniyor. Sarnıçların onarımı için köylülerle iş birliği yapılacak ve modern teknikleri kullanılacak.

 • Köy kuzey çevre yolu yapılması: Bu proje ile ulaşımın kolaylaştırılması, trafik güvenliğinin artırılması ve bölgenin cazibesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yol yapım çalışmaları için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanacak.

 • Köy içi yolları ve sokakların parke taşı döşemesinin yapılması: Bu proje ile altyapının iyileştirilmesi, toz ve çamur sorununa çözüm bulunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmalar sırasında engelli erişimi de göz önünde bulundurulacak.

• Millet bahçesi ile kültür kompleksinin yapılması: Bu proje ile sosyal ve kültürel imkanların artırılması, bölgenin çekiciliğinin yükseltilmesi ve yöresel kültürün korunması amaçlanıyor. Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, spor alanları ve dinlenme alanları da yer alacak.

• Anaokulunun aktif hale getirilmesi: Bu proje ile eğitimde erken yaşta başlayan desteğin sağlanması, çocukların gelişiminin desteklenmesi ve ailelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Anaokulu için gerekli personel ve ekipman Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak sağlanacak.

• Köyde “Bal Ormanı” kurulması: Bu proje ile ekolojik dengeyi korumak, arıcılığı teşvik etmek, bölge ekonomisine katkıda bulunmak ve biyolojik çeşitliliği artırmak amaçlanıyor. Bal ormanı için Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanacak ve bölgeye uygun ağaç türleri seçilecek.

 • Mezarlıkların ağaçlandırılması ve mezarlığa çeşme yapılması: Bu proje ile çevre düzenlemesi yapmak, mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşturulması ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Ağaçlandırma çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan destek alınabilir.

 • Ulaşım sorununun çözümü için Mişar Ulaşım Kooperatifi’nin kurulması: Bu proje ile ulaşımın kolaylaştırılması, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kooperatif kurulması için Mişarbölgesindeki tüm köylerle iş birliği yapılacak.

 • Kütüphane ve Bilgisayar Destekli Çalışma Salonunun Yapılması: Bu proje ile eğitim ve kültür alanlarının geliştirilmesi, bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması amaçlanıyor. Kütüphane ve çalışma salonu için gerekli kitap ve bilgisayarlar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak sağlanabilir.

• Mişar İlçesi Kurulması için Çalışmaların Yapılması: Bu proje ile bölgenin idari ve kalkınma potansiyelinin artırılması, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması ve yerel yönetimin güçlendirilmesi hedefleniyor. İlçe kurulması için gerekli çalışmalar için ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılacak.

 • PTT Şubesinin Açılması İçin Çalışmalar Yapılması: Bu proje ile temel iletişim ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi, köy halkının ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. PTT şubesi için gerekli fiziki altyapı sağlandıktan sonra PTT Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilecek.

 • Süpermarketin Açılması: Bu proje ile alışveriş imkânlarının çeşitlendirilmesi, köylülerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Süpermarketin kurulumu için yerel girişimciler ve market zincirleri ile iş birliği yapılabilecek.

• Yayla Merkezi Kurulması ve Hayvancılık İçin Destekleyici Altyapının Sağlanması: Bu proje ile hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve çobanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Yayla merkezinde hayvanların barınması için gerekli yapılar inşa edilecek ve sulama altyapısı güçlendirilecek.

• Mişar Müzesi’nin Kurulması ve Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması: Bu proje ile bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması, turizmin geliştirilmesi ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Müzede bölgeye özgü eserler sergilenecek ve alanında uzman kişiler tarafından ziyaretçilere bilgi verilecek.

• Köyde Okuyan Lise ve Üniversite Öğrencilerine Burs Verilmesi için Çalışmalar: Bu proje ile eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, gençlerin başarılarının teşvik edilmesi ve bölgenin geleceğine yatırım yapılması hedefleniyor. Burs programı ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencileri kapsayacak şekilde hazırlanacak.

• Öğretmen ve Kamu Çalışanları için Lojman ve Konut Yapılması Çalışmaları: Bu proje ile öğretmen açığını kapatmak, kamu hizmetlerinin aksamamasını sağlamak ve bölgeye nitelikli personelin çekilmesini kolaylaştırmak hedefleniyor. Lojman ve konut projeleri yapılırken sosyal donatı alanları ve engelli erişimi de dikkate alınacak.

• Mişar Bölgesi Tarımsal Sulama Projesi ve Akarsu Göleti: Bu proje ile tarım alanlarının sulanması, ürün veriminin artırılması ve kuraklıkla mücadele edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında akarsu üzerine bir baraj inşa edilecek ve sulama kanalları yenilenecek. Bu projelerin hayata geçirilmesi halinde Bağgöze ve Mişar bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden önemli bir gelişme göstermesi bekleniyor. Bölge sakinleri projelerin bir an önce başlamasını ve tamamlanmasını umut ediyor. Projelerin finansmanı ile ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmazken, yerel yönetimler, kamu kaynakları, hibe programları ve özel sektör yatırımlarının birlikte değerlendirileceği düşünülüyor. Bağgöze ve Mişar bölgesi için hazırlanan bu kapsamlı projeler, Türkiye’nin kırsal kalkınma politikalarına da örnek teşkil etme potansiyeline sahip. Bölge sakinleri projelerden umutlu: Projenin detaylarını öğrenen bölge sakinleri projelerden oldukça memnun. Bir köylü, "Bu projelerin hayata geçmesi halinde hayatımız çok değişecek. Daha önce hiç bu kadar kapsamlı bir projeyle karşılaşmamıştık. Özellikle tarımsal sulama projesi ve fıstık üretim projesi bölgenin ekonomisini canlandıracaktır." dedi. Başka bir köylü ise "Kütüphane ve müze gibi projelerin de bölgemize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Gençlerimiz için yeni imkanlar oluşacak ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarabileceğiz." diye konuştu. Yetkililer projelerin takipçisi olacak: Projenin takipçisi olacağını belirten Yetkililer, "Bu projelerin bölgemiz için çok önemli olduğunun farkındayız. Projelerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız." dedi. Ayrıca "Projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu projelerin bölgemizi kalkındıracağına inanıyoruz. projelerin takipçisi olacağız ve halkımıza bilgi vereceğiz." diye konuştu. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bağgöze ve Mişar bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden önemli bir gelişme göstermesi bekleniyor.

Editör: Admin 02