Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Nisan itibariyle su ürünlerinde av yasağının başlayacağını belirtildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için iç sularımız, sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre bulundukları illerin çevresel ve iklimsel şartları göz önüne alınarak 4 bölgeye ayrılmış olup, 3’er aylık dönemler halinde sazangiller avcılığı yasaklandığı açıklandı.

İlimiz sınırları içerisinde yer alan tüm iç sularda (doğal göl-gölet, baraj göleti, akarsu vs.) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Sazangillerin (Sazan, Kadife, Sıraz, Yayın, Şabut, Tatlısu Kefali ve diğer balık türleri için) avlanma yasağı dönemi 1 Nisan -30 Haziran 2024 tarihleri arasında olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü “Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması ilgili kanun hükümleri kapsamında kesinlikle yasaktır. Su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolleri ile görevlendirilen; Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde ki personel, kolluk kuvvetleri (emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları), belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve adlî mercilere teslim etmek; idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler” dedi.

Avlanma yasağı süresince vatandaşların av yasaklarına uymasını talep eden İl Müdürlüğü “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için avlanma yasağına uymaları balık türlerimizin devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılacak denetimlerde yasadışı avcılık faaliyeti tespiti halinde ilgililer hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri kapsamında yasal işlem yapılarak idari para cezası uygulanacak olup avcılıkta kullanılan av araç gereçlerine el konulacaktır” dedi.

Editör: Admin 02