2025 - 2027 yılları arasını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması Teknik Komite karar toplantısı teknik komite üyelerinin katılımı ile Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 "Tarımsal Üretimin Planlaması Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Siirt ili bitkisel üretim planlaması ilk toplantısında görüşülen konular karara bağlandı.

Siirt'in bitkisel üretimi hakkındaki mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve 2025-2027 yılları arasındaki 3 yıllık hedefler görüşülerek tarımsal üretim planlaması karara bağlandı.

İl Müdürümüz Ergün Demirhan başkanlığında yapılan tarımsal üretim teknik komite toplantısına Siirt Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dekan Yardımcıları, Akademisyenler, Siirt Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüğü idarecileri ile teknik personelleri,  DSİ Müdürü ve Tarımsal STK başkanları katıldı.