Faruk Arvas
Faruk Arvas
Yazarın Makaleleri
Fitre Sadakasının ve Allah Yolunda Harcama Yapmanın Önemi
Sadaka-ıFıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır… Şu iki...
Ramazan ve Nefis Muhasebesi
Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman'ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır. Gündüzleri oruç, namaz, dua, niyaz ve kur'an-ıkerim okumakla, geceleri teravih, tefekkür,...
Oruç İnsanın Yaradan'a Karşı İtaatını Artırmalıdır-2
İbadetler yapılınca Allah'a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. Ticaret, siyaset, devlet, alışveriş, ilim hatta aile ilişkilerini Allah'ın emirlerine göre...
Oruç İnsanın Yaradan'a Karşı İtaatını Artırmalıdır-1
Kainatınizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamıanlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya gönderilmiştir. O vazife de; eserleri ve harika...
Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-6
...önceki yazıdan devam 5) Oruç, hakiki, halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Bir padişahın mutfağında bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister, tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz...
Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-5
...önceki yazıdan devam 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların...
Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-4
...önceki yazıdan devam Oruçsayesinde nihayetsiz derecedeki acizliğini ve fakirliğini anlayan nefis, böylece geçmişteki günahlarına, gururlarına tövbe eder... Bir manevi şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya başlar… Yaratanıtanımak...
Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-3
...önceki yazıdan devam 3)- Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah'ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaçolduğunu gösterir. ‘'Kul''...
Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-2
...önceki yazıdan devam 2)- Oruç insanı sabır, tahammül ve sebata alıştırır. Bela ve musibetlere karşı takviye eder. Temkinli ve kararlı bir Müslüman her sahada mutlaka muvaffak olur. Sabırsız ve sebatsız, her istediğini o anda bulmak,...
Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-1
Yüce mevlamızın her emrinde biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır. Biz bunların bazılarınıaçıkça görür biliriz. Fakat bilmediklerimiz bildiklerimizden çoktur. Bunları imanımızla duyar hissederiz....
Ramazan Ayına Kavuşurken-4
Yüce Allah (c.c.) tarafından mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan, hem maddi hemde manevi yönden hiçbir varlığa verilmemiş nimetlerle nimetlenmiştir. Maddi yönden en güzel suret, endam ve azalar insan'a verildiği gibi akıl, idrak,...
Ramazan Ayına Kavuşurken-3
Hasretle beklediğimiz mübarek Ramazan Ayına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu günlerde, bilhassa şunu belirtmek istiyorum ki, mahlukatın en şereflisi olma vasfı ile şereflenen insan, Allah'u Teala'ya MUHATAB olma gibi bir payeyi...
Ramazan Ayına Kavuşurken-2
Büyük bir şevkle ilk günlerini idrak ettiğimiz bu mübarek Ramazan ayı, kainatın her zerresini kucaklayan, beşeriyeti lekesiz bir inanca, eşsiz bir imana, zaman ve mekan hudutlarını yırtan gerçek bir hidayet ve kurtuluşa götüren çok şerefli...
Ramazan Ayına Kavuşurken-1
Alem-i İslam olarak 11 aydır hasret ve iştiyakla beklediğimiz saadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayıolan mübarek Ramazan Ayı'na kavuşmuşbulunuyoruz. İnsanlığa hidayet yolunu gösteren, maddi ve manevi saadetin kaynağı mukaddes kitabımız...

banner359

banner362