Bu haber kez okundu.

Siirt AFAD, Deprem Haftası'nı Dolu Dolu Geçirdi
Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası'nda da yaptığı çalışmalarla takdir topladı.

Siirt AFAD Müdürü Memet Cahit Akkoyun'un başkanlığında Deprem Haftası'nda düzenlenen etkinliklere Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ve AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt Andera Park'ta düzenlenen etkinliklerin ardından Siirt Kültür Merkezi'nde de katılımcılara AFAD hakkında detaylı bilgiler veren Siirt AFAD Müdürü Memet Cahit Akkoyu doğal afetlerin büyüklüklerine göre yüksek oranda can ve mal kayıplarına yol açmakta, ekonomik ve sosyal yaşamı kesintiye uğrattığını bir kez daha hatırlattı.

Akkoyun, konuşmalarında şunları kaydetti:

"Afetlerle içi içe yaşayan ülkeler afetlerin yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak için hazırlıklı olmak zorundadır. Örneğin Depremden bahsedecek olursak; Ülkemizde üç önemli aktif fay hattı bulunmaktadır ve topraklarımızın yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğu, yerleşim birimlerimizin büyük bir bölümünün bu kuşağın üzerinde olduğu gerçeği Ülkemizde bu konu ile ilgili ciddi tedbirlerin zaman geçirilmeden ve etkin bir şekilde alınması hayati önem arz etmektedir. (Nedir bu tedbirler; Binaları güçlendirmek, Kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce tamamlamak ve alınan tedbirleri denetlemek bunlardan bazılarıdır.)

AFAD'IN KURULUŞU;

Aralık 2009 yılında 5902 sayılı yasa ile Türkiye Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. İllerde ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri olarak yapılandırılmıştır. Bu birleşmedeki temel amaç afetlere daha hızlı, etkin ve zamanında müdahale etmek aynı zamanda afet bölgesinde yetki karmaşasını ortadan kaldırmaktır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE FAALİYETLERİ ARASINDA;

Müdürlüğümüz 32 personelle hizmet vermekte olup, personelin yarısı muhtelif branşlarda Teknik elemanlardan (Mimar, mühendis ve Teknisyenlerden) diğer kısmı ise idari personelden oluşmaktadır. Kurum faaliyetleri arasında

- Afetlerde arama – kurtarma faaliyetleri,
- Acil durumlara müdahale,
- Türkiye Afet Müdahale Planını (TAMP) ana çözüm ortaklarıyla birlikte hazırlamak ve uygulamaya koymak,
- AFETE HAZIR TÜRKİYE PROJESİ kapsamında Eğitim ve Tatbikatlar düzenlemek,
- 7/24 saat Alo AFAD 122 çağrı merkezimizle vatandaşlarımızla kesintisiz iletişimi sağlamak,
- Afete uğrayan bölgelerdeki afetzedelere ayni ve nakdi yardımlar düzenlemek, Toplanan yardımları afetzedelere ulaştırmak,
- Kayıt altında bulunan Suriyeli vatandaşların tedavi ve ilaç giderlerini karşılamak,
- Her hangi bir afet durumunda Afet Acil Durum Yönetim Merkezini (İAADYM) faaliyete geçirmek,
- KBRN maddeleriyle kirlenen bölgelerde ölçüm, tespit arındırma ve dekontanimasyon çalışmalarını yapmak,
- İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,
- Afetlerde meydana gelen kayıp ve hasarları tespit etmek,
- Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirler almak,
- Afet nedeniyle nakline karar verilen yerleşim birimlerinin sahiplik, yer seçimi ve borçlandırma işlemlerini yapmak,
- Afet bölgelerinde geçici iskânları sağlamak,
- Afete uğramış yerleşim birimlerinin imar, plan, proje işlemleri ile bu konudaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- Afet risk yönetimine yönelik etüt ve imar işlerini yürütmek,
- Afete yönelik risklerin tespiti, önleme, müdahale, iyileştirme ve dönüşüm modellerini kurmak ve geliştirmek,
- Önlemeye yönelik jeolojik ve jeofizik etütler yapmak,
- Bütünleşik Afet risk haritalarını hazırlamak,
- Afete maruz bölgelerin tespitini yapmak,
- Afete maruz bölgelerin sayısallaştırmalarını yapmak,
- Afet riski taşıyan yerleşim birimlerinin izlenmesi,
- EYY yöntemiyle (Evini Yapana Yardım) çalışmaları gibi iş ve işlemler görevlerimiz arasındadır.
Bahsettiğim çalışmaları yerine getirmek için donanımlı alt yapımız mevcut olup, ekipman konusunda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı örnekler vermek gerekirse;

AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALELER İÇİN;

Sn. Valim vermiş olduğunuz destek sayesinde Son iki yılda (2015- 2016) bir adet 25 kişilik yarım otobüs, 2 adet donanımlı kurtarma aracı, 1 adet hizmet aracı almış bulunmaktayız. ayrıca AFAD Başkanlığımızdan' da 1 adet donanımlı kurtarma, 1 adet hizmet aracı olmak üzere Toplam 6 adet yeni aracımız bulunmaktadır. Sn. Valim; AFAD Başkanımız Sn. M. Halis BİLDEN Şirvan Maden'deki çalışmalarımızın karşılığı olarak önümüzdeki ayın sonunda teslim edilmek üzere orta tonajda donanımlı bir araç daha tahsis ettiklerini belirttiler. Araç bakımından birçok İlden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim (Şirvan'da bu araçların yararını gördük) Ayrıca suyun karşı tarafında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için iki adet ZODYAK botumuz, Olumsuz hava koşullarında arazide arama tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 ad. TERMAL Dürbünümüz olduğunu, Sarp ve engebeli arazide kayıp şahısları aramak için yakın zamanda bir adet İHA DRON alacağımızı belirtmek istiyorum. (Sn. Valim Bu arada her zamanki desteğiniz için kurumum adına Şükranlarımı arz ediyorum)

TRAFİK KAZALARI MÜDAHALELERİ İÇİN;

İlimiz ve İlçelerinde meydana gelen Trafik kazalarında araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için kesme, ayırma ve destek üniteleri ile benzeri ekipmanımız mevcut olup, kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

BOĞULMA OLAYLARINA MÜDAHALELER İÇİN;
İlimizin üç tarafı akarsularla çevrilidir; Sıcak Yaz mevsiminde vatandaşlarımızdan bazıları serinlemek amacıyla bu sularda yüzmekte ve kimi zaman maalesef boğulmalar yaşanmaktadır. Bu üzücü durumları en aza indirmek amacıyla ilgili kurumlarla görüşülerek uyarı siren cihazlarının sayılarını artırarak (6) üç dilde yayın yapmalarını sağladık ayrıca su kenarında bulunan uyarı levhalarını da çoğalttık, ayrıca Motorize ekiplerini sezon başından sonuna kadar görevlendirmeye devam etmekteyiz. Hafta sonlarında vatandaşlar su kenarlarına rağbet ettiklerini düşünerek ekiplerimiz uyarı amaçlı ring görevlerini sürdürmektedir. Çok şükür son iki yıldır (2015-2016) bu tür vakalarda ciddi azalmaların olduğunu belirtmek isterim.

DEPREM İZLEME İSTASYONLARI;

İlimiz ve İlçelerinde meydana gelebilecek depremlerin verilerini takip etmek için Meteoroloji Müdürlüğünde 1, Dolu Harman Köyünde 1 ve Pervari İlçemizde 1 olmak üzere toplam üç adet deprem izleme istasyonumuz kesintisiz çalışmaktadır.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ;

Afete Hazır Türkiye Projesinin farkındalığını oluşturmak için toplum tabanlı dört hedefi bulunmaktadır bunlar ''Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İşyeri ve Afete Hazır Gönüllü Gençler'' bu hedef kitlelere yönelik eğitim ve tatbikatlarımız devam etmektedir. Özellikle okullarımızı bu anlamda önemsiyoruz. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı arasında düzenlenen'' Afete Hazır Okul '' eğitimlerini kapsayan protokol çerçevesinde bütün okullara gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP);

Ortaya Çıkışı,
Dünyada her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ve toplumların afetler konusunda bilinçlenmelerine bağlı olarak yeni çalışmalar ve planlar ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de mevcut yasalara göre yapılan planların ve doğaçlama destek sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı görülmüştür.
AFAD yeniden yapılanırken belirlediği;

''Afet ve Acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör kurum olmak'' vizyonu ile ''Afetlere dirençli toplum oluşturmak'' misyonu ekseninde, afet yönetimi konusunda dünyada bazı ülkelerdeki yapılanma, planlama ve uygulama örneklerini inceleyerek, toplumumuzun yapısına en uygun sistemi kurmuş bulunmaktadır.

Bu doğrultuda;

Yapılan risk analizleri sonucunda ortaya çıkan en kötü senaryo baz alınarak daha detaylı çalışmalar yapılması düşünülmüş, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 4 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkmıştır.

Önceki planlara göre hizmet grubu sayıları artırılmış ve planların daha detaylı çalışılması hedeflenmiştir. Personel, ekipman, kaynak analizleri yapılarak mevcut durumumuz bilinerek, güçlü ve zayıf yönlerimiz ortaya konmuş; senaryolara göre yapılan analizlerle de kapasitemizi geliştirmek için uygulanması gereken yöntemler tespit edilmiştir.

Sn. Valim Değerli Hazirun;
Bakanlıklar ulusal düzeydeki planlamanın içerisine çekilerek, yerel düzeydeki planların ulusal düzey planları ile uygunluk taşıması sağlanarak, olay seviyesine göre ulusal veya bölgesel entegrasyon' da karşılaşılacak zorlukların aşılması hedeflenmiştir.

TAMP'IN Amacı;
Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlaması temel prensip olarak amaçlanmıştır.

TAMP'IN Kapsamı ise;
TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK'lar ve gerçek kişileri kapsar.
TAMP Çalışmalarında belirlenen ana hedeflere baktığımızda öncelikle
- Hayat kurtarmak,
- Kesintiye uğrayan yaşamı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,
- Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,
- Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,
- Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,
- Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,
- İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak ve
- Kaynakların etkin kullanımını sağlamayı hedeflenmiştir.

TAMPLA ÖRTÜŞEN BİR ÇALIŞMADA AFET YÖNETİMİ KARA DESTEK SİSTEMİ PROJESİ İSE (AYDES);
Afete uğrayan her hangi bir bölgenin coğrafi bilgi teknolojileri kullanılarak dijital ortamda afet sonrasında binaların hasar durumunu, yaralı ve ölü sayısını, ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve malzemenin, Arama-Kurtarma ekiplerinin, insani yardımın sayısal verilerinin anında tespitini yaparak afet bölgesine en kısa sürede ulaşmasını sağlayan afet ve acil durum yönetim sistemidir.

AYDES'İN AMACI;
Sürdürülebilir bir afet ve acil durum yönetiminin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Afet ve Acil Durum öncesi, sırası ve sonrasında hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamalarını içeren afet ve acil durum yönetiminde coğrafi bilgi teknolojilerinin karar destek aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

SİİRT ŞİRVAN MADEN KAZASI ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI;

Sn. Valim, değerli konuklar;
Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP daha önce Samsun'da meydana gelen sel afetinde tatbikat amaçlı kısmen uygulamaya konmuştu ancak o dönem henüz tamamlanamadığı için istenilen verim alınamamıştı. Oysa Siirt Şirvan Maden kazasında başarıyla uygulandığını söyleyebilirim. Tabi bu başarıda başta İlimize gelen Devlet büyüklerimizin ve sizin büyük desteğinizle olduğunu söylemeden geçemeyeceğim, Siirt AFAD TAMP' ı zamanında bitirmesi, diğer İllerden gelen AFAD ekiplerinin, Siirt TAMP ana çözüm ortakları olan Güvenlik birimlerimiz, ASP, Sağlık Md., Siirt Kızılay, DEDAŞ, Çevre ve Şehir, Belediye, Müftülük, Özel İdare, Karayolları, Telekom, bazı STK'lar ve İl dışından gelen kurumların (ETİ MADEN, TKİ, MTA, MİGEM, TPAO ve Üniversitelerin) uzman personellerinin çok büyük katkıları oldu.

ŞİRVAN MADEN İLE İLGİLİ BAZI SAYISAL VERİLER;

Şirvan Madende görev alan toplam personel sayısı :
689'u İl dışından, 337 İlimizden olmak üzere alanlarında uzman Top. 1026 personel.
AFAD, Emniyet ve Jandarmaya ait 25 Köpekli Arama-Kurtarma ekibi 3.Metal arama detektör, 1 ad. AFAD' a ait Dron İHA, 30 ad. Mobil alan aydınlatma aracı, İl dışından gelen ekiplerin nakliyesi için Askeri helikopterler ve 1 ad. Casa tipi Askeri Uçak,
2'si çok amaçlı, 10'u Çardak,5'ide ailelerin barınması için toplam 17 ad. Çadır kullanıldı.

Görev alan toplam İş Makinası ve araç sayısı ise:

31 ad. Ekskavatör, 8 ad. Loder, 7 ad. Rock, 5 ad. Greyder, 1 ad. Silindir, 18 ad. Dozer olmak üzere Top. 70 İş Makinası.
Enkaz taşımada kullanılan 100 Kamyon, 41 ad. Donanımlı Arama-Kurtarma aracı, 2 ad. Koordinasyon TIR'ı, 1 ad. Canlı yayın aracı, 1 ad. TKİ'ye ait Tahlisiye barınma tırı, 2 ad. Yataklı Karavan, 40 ad. Ambulans, 2 ad. Kızılay'a ait İkram Aracı ve 22 ad. Kamyonet olmak üzere genel toplamda: 211 araçla görev sonlandırılmıştır. Yani Devletimizin bu alandaki bütün imkânları kullanıldı diye bilirim."


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner359

banner362