Bu haber kez okundu.

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Kararları
Siirt Belediye Meclisinin 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararlar açıklandı.

Buna göre Belediye Meclisinin Mayıs ayında aldığı 20 karar şöyle;

1. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; İtalya ülkesinde faaliyet gösteren Pancar Firmasının daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Meclis Üyesi Seyfettin AYDIN’ın görevle yurt dışına gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; İtalya ülkesinde faaliyet gösteren Pancar Firmasının daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere 10/04/2012 tarih ve 67 sayılı, 02/05/2012 tarih ve 69 sayılı meclis kararlarıyla görevle yurt dışına gidecek olan Belediye Başkanı sayın; Selim SADAK, Belediye Meclis Üyeleri; Ahmet ARSLAN, Yüksel YILMAZ, Abdullah AŞKARA, Mustafa ALTUNKUM, Ömer ÖZER ve Seyfettin AYDIN’ın yurt içi ve yurt dışı resmi harcırahlarının ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; İlimiz Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan işgalli ve birçoğu işgal tehdidi altında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait bedeli karşılığında Belediyemize devredilen arsaların bedelini karşılamak için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 06.04.01.03 (İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri) harcama kodlu bütçe faslının yetersiz olması nedeniyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine 2.000.000 TL (ikimilyontürklirası) ek bütçe tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

4. Aşağıda nitelikleri belirtilen 16 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması "Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı" gereği zorunlu olduğundan;
4.1 İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 730 ada, 1 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.2 İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 317 ada, 21 ve 40 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,
4.3 İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 457 ada, 4 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.4 İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 334 adanın plan tadilat dosyası,
4.5 İlimiz Merkez Yeni Mahallesi 608 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,
4.6 İlimiz Merkez Yeni Mahallesi 448 ada, 44 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.7 İlimiz Merkez Yeni Mahallesi 465 ada, 9 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.8 İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 302 ada, 55 ve 58 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,
4.9 İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 311 ada, 15 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.10 İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 533 ada, 12 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.11 İlimiz Merkez Evren Mahallesi 234 ada, 1 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.12 İlimiz Merkez Evren Mahallesi 505 ada, 6 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.13 İlimiz Merkez Conkbayır Mahallesi 150 ada, 12 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.14 İlimiz Merkez Conkbayır Mahallesi 109 ada, 11 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.15 İlimiz Merkez Doğan Mahallesi 255 ada, 56 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.16 İlimiz Merkez Alan Mahallesi 539 ada, 179, 180 ve 235 nolu parsellerin plan tadilat dosyalarının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine, oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin 7. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi hükmü gereği olarak; Belediye Meclisinin Haziran/2012 Meclis toplantı gününün tespiti konusunda yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Belediye Meclisinin Haziran/2012 Meclis toplantısının, 04 Haziran 2012 Pazartesi günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binası 3. katındaki Meclis Salonunda yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Gündemin 5. Maddesinde bulunan; Belediyemizin 2011 Yılı idare ve kesin hesap cetvelleri üzerinde madde madde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) bendi gereğince ilişikte sunulan Belediyemizin 2011 Yılı kesin hesap cetvellerinin tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

7. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 293 ada 117 nolu parsel mevcut imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanıdır. Ön bahçe mesafesi 5 m arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı olarak belirlenmiştir. Öneri değişiklik ile ön ve yola bakan cephe mevcut hiza ve arka bahçe mesafesi 3 m. olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

8. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 280 ada 129 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanıdır. Ön bahçe mesafesi 5 m arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı olarak belirlenmiştir. Öneri değişiklik ile tüm çekme mesafeleri 3 m olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

9. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 334 ada içerisinde bulunan alanda mevcut durumda dini tesis alanı inşa edilmiştir. Öneri değişiklik ile bu durumun imar planına uygun olması için alanın, dini tesis alanına dönüştürülmesi talep edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

10. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 317 ada 21 ve 40 nolu parseller mevcut imar planında; 21 nolu parsel 7 katlı, 40 nolu parsel ise 8 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile 21 nolu parselin 7 kattan 8 kata çıkarılmasına ilişkin plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 40 nolu parselde yalnız yapı yapılamayacağı bu sebeple tevhit edilmesi için 21 nolu parsel ile 40 nolu parselin kat sayısını eşitlemek gerektiğinden, 21 nolu parselin 7 kattan 8 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

11. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 407 ada 17 nolu parsel mevcut imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanıdır. Ön bahçe mesafesi 5 m arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı olarak belirlenmiştir. Öneri değişiklik ön bahçe mevcut hiza, arka bahçe mesafesinin 3 m. olarak belirlenen plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

12. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Siirt Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 311 ada 15 nolu parselde yapı nizamı, kat adedi değiştirilmeden ada içerisinde yoldan cephe alamayan yapılara yol hizmeti götürmek amacıyla yeni bir yol açılması önerilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

13. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Siirt Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 465 ada 9 nolu parselde cephe alamayan yapı kalmaması açısından doğu-güneybatı yönünde yeni bir yolun önerilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

14. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 608 ada 1 ve 2 nolu parseller mevcut imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanıdır. Öneri değişiklik ile kat sayısı arttırılmıştır. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; İlimizde siteleşmenin önünü açmak için, imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

15. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 455 ada 88 nolu parsel ve 232 ada 105 nolu parsel üzerinde yapılan değişiklik sonucunda 455 ada 88 nolu parsel yaklaşık 3 katlı ticaret alanından 7 katlı ticaret alanına dönüştürülmüştür. Artan yoğunluğa karşılık 232 ada 105 nolu parseldeki kreş alanı park alanına dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

16. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 457 ada 4 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanıdır. Mevcut planda ön bahçe mesafesi 5 m yan bahçe 3,5 m olarak belirlenmiştir. Öneri ile birlikte kat adedi değiştirilmeden bitişik nizama dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

17. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada, 265 ve 266 nolu parseller mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 4 m ve arka bahçe mesafesi 9 m olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte ön ve yan bahçe 3 m’ye arka bahçe 5 m’ye düşürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

18. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oyçokluğuyla rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 302 ada 55 ve 58 nolu parseller mevcut imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanıdır. Ön bahçe mesafesi ve arka bahçe mesafesi bina derinliğine göre belirlenecektir. Öneri değişiklik ön bahçe mevcut hiza, arka bahçe mesafesinin 2 m olarak talep edilmektedir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AKP Grubunun ret oyuna karşılık BDP Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

19. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada, 265 ve 266 nolu parseller mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 4 m ve arka bahçe mesafesi 9 m olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte ön ve yan bahçe 3 m’ye arka bahçe 5 m’ye düşürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

20. Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen 7 adet ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;

20.1 Şehircilik Komisyonu Raporu:
- Şehir merkezinde boş bulunan arsalara (80. Yıl İlköğretim Okulu karşısı - Yavuz Sultan Selim Okulu karşısı) dökülen enkaz ve kalorifer külleri çevre görünümünü ve sağlığını önemli ölçüde bozduğundan temizlettirilmesi,
- Kızlar tepesine alternatif olarak şehrin dışında bir park ormanın oluşturulması,
- Şehir Merkezinde boş bulunan vasıfsız arsalarda gölge sağlama özelliği olan ağaçların dikilmesi,
- Ara sokaklarda yapılacak yol yapım çalışmalarında çevre görünümünü de güzelleştirmek amacıyla renkli parke taşlarının döşenmesi, bunlara ilişkin çalışmaların Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülmesine,

20.2 Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:
- Kadın ve Erkek Eşitliği çalışmaları kapsamında İlimizin tarihi yerlerine gezi programı düzenlemesinin sağlanması,
- Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması amacıyla yapılacak hizmet alım ihalelerinde işçi sayısında kadınlara yer verilmesine ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve İhale Servisi’nce yürütülmesine,

20.3 Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu:
- İlimizin kendine özgü gelenek ve göreneklerin yaşatılabilmesi için konser, tiyatro, söyleşi ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi,
- Tarihi ve kültürel açıdan önem arz eden İlimiz merkezindeki eski yapıtların korunmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılmasına,
20.4 Keçiören Parkı Ve Hayrettin Özgen Parkı Araştırma Komisyonu Raporu:
- İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan Ulu Camii Vakfına ait Keçiören Parkı ile Hayrettin Özgen Parkı’nın mevcut durumu hakkında çalışmaların tamamlanmadığından dolayı komisyon çalışmalarının 4 ay süreyle uzatılmasına,

20.5 İsimsiz Cadde ve Sokaklara İsim verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu Raporu:
- İsimsiz cadde ve sokakların tespiti konusunda yapılan çalışmalarımız tamamlanmadığından dolayı komisyon çalışmalarının 6 ay süreyle uzatılmasına,

20.6 Belediye Gelirlerini Artırma ve Yolsuzlukları İnceleme Komisyonu Raporu:
- Belediye gelirlerini artırma ve yolsuzlukların incelemesine ilişkin çalışmaların devamına ve komisyon çalışmalarının 1 yıl süreyle uzatılmasına,

20.7 Çevre Sağlığı Komisyonu Raporu:
- Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelerle mücadelenin artırılması,
- Yeni peynir sezonunun başlamasından dolayı peynir satış yerlerinin sık sık ilaçlanması ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmaların Zabıta Müdürlüğü’nce yürütülmesine.
Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporların, Belediye çalışmalarına katkı sunduğu anlaşıldığından söz konusu raporların tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

Selim SADAK
Belediye Başkanı

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner359

banner362